Algemeen
Ronald Gase is sinds 1973 werkzaam in het onderwijs, achtereenvolgens als leraar, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam, opnieuw leraar, afdelingsleider, conrector, plaatsvervangend rector, rector, voorzitter van de Centrale Directie, algemeen directeur en voorzitter College van Bestuur.
Sinds 1 januari 2011 is hij Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord.
Daarnaast is hij genealoog en publicist over de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-49.
Voor nadere gegevens kunt u zijn curriculum vitae inzien.
Genealogie
De introductiepagina over genealogie vindt u hier. Voor een overzicht van de op deze site gepubliceerde genealogische gegevens van (verwanten van) de Nederlandse familie Gase verwijzen wij u naar de volledige index.
Voor de index van de gegevens van (verwanten van) de Amerikaanse familie Gase klikt u hier.
Via deze website kunnen verder de kwartierstaten van Joshua Anthony Louis GASE  (geboren 7 Juli 2015) raadplegen waarin alle thans bekende voorouders zijn opgenomen.
Daarnaast kunt u ook de stamboom van de Nederlandse familie Gase bekijken.
De Nederlands-Indonesische betrekkingen
Ronald Gase is ook publicist, in de eerste plaats op het gebied van de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1962. Van zijn hand zijn is naast een groot aantal artikelen een tweetal boeken over dit onderwerp verschenen: Misleiding of Zelfbedrog (Anthos, 1984) over de kwestie Nieuw Guinea en Beel in Batavia (Anthos, 1986) over het jaar 1948 waarin Nederland de Tweede Politionele Actie tegen de Republik Indonesia begon. Een derde boek, met als titel "Indonesia merdeka! 1949: het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd" zal eind 2019.

Google

Reacties en vragen
Vragen en/of suggesties op het gebied van genealogie alsmede betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1962 kunt u naar het persoonlijke e-mailadres sturen. Correspondentie over bestuursaangelegenheden gelieve u te richten aan het zakelijke e-mailadres.
 

Relevante andere websites
Voor informatie over de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) kunt u hier terecht.

Bedankt voor uw interesse en wellicht tot ziens!

Terug naar boven

                      2017, R.A. Gase. E-mail: