Algemeen
Ronald Gase is sinds augustus 1973 werkzaam in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, achtereenvolgens als leraar, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam, opnieuw leraar, afdelingsleider, conrector, plaatsvervangend rector, rector, voorzitter van de Centrale Directie, algemeen directeur en voorzitter College van Bestuur.
Van 1 januari 2011 tot 1 december 2018 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Van 1 september 2019 tot 1 november 2020 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden.
Daarnaast is Ronald Gase genealoog en publicist over de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-49.
Voor nadere gegevens kunt u zijn curriculum vitae inzien.
 
Genealogie
De introductiepagina over genealogie vindt u hier. Voor een overzicht van de op deze site gepubliceerde genealogische gegevens van (verwanten van) de Nederlandse familie Gase verwijzen wij u naar de volledige index.
Voor de index van de gegevens van (verwanten van) de Amerikaanse familie Gase gaat u naar de startpagina.
Via deze website kunnen verder de kwartierstaten van Ronalds kleinzoons, Joshua Gase, geboren 7 juli 2015, en Owen Gase, geboren 10 januari 2020, worden ingezien waarin alle thans bekende voorouders zijn opgenomen.
Daarnaast kunt u ook de stamboom van de Nederlandse familie Gase bekijken.
De Nederlands-Indonesische betrekkingen
Ronald Gase is ook publicist, in de eerste plaats op het gebied van de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1962. Van zijn hand zijn is naast een groot aantal artikelen een tweetal boeken over dit onderwerp verschenen: Misleiding of Zelfbedrog (Anthos, 1984) over de kwestie Nieuw Guinea en Beel in Batavia (Anthos, 1986) over het jaar 1948 waarin Nederland de Tweede Politionele Actie tegen de Republik Indonesia begon. Een derde boek, met als titel "Indonesia merdeka! 1949: het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd" zal in de nabije toekomst verschijnen.

Google

Reacties en vragen
Vragen en/of suggesties op het gebied van genealogie alsmede betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1962 kunt u naar het persoonlijke e-mailadres sturen.

Terug naar boven